Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Albowiem tak Bóg umiłował świat

ALBOWIEM TAK BÓG
e                              D                    C               h              e
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał,
        e                          D             C                D                     e     
By każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz życie wieczne miał.
D     G                         D       e     C                 H7
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki. /2x
(tł. Katarzyna Miturska)

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU

Czy wybrałeś już drogę? - Pieśni Chwały 3

PCH2 mockup

Śpiewnik zawiera 59 pieśni chrześcijańskich w zapisie nutowym z akordami gitarowymi. Jest drugim z serii zeszytów, które wydajemy w ramach popularnego śpiewnika "giszowiec.org". Zawiera kompozycje, powstałe na przełomie XX i XXI wieku, śpiewane na spotkaniach modlitewnych, adoracjach we wspólnotach oazowych, studenckich, grupach odnowy życia religijnego. W przypadku śpiewów tłumaczonych na język polski w zeszycie prezentowane są również oryginalne teksty. Śpiewnik w formacie A4 w oprawie spiralowanej wygodnie się otwiera. Śpiewy prezentowane są w taki sposób, żeby - jeśli to możliwe - nie trzeba było przewracać stron w trakcie śpiewania lub gry na instrumencie.

WIĘCEJ »

 

Piosenka z śpiewnika:

Gisz2014 OKL

WIĘCEJ »