Śpiewnik alfabetyczny

A, B, C, D, E-F, G, H, I, J, K, L-Ł, M, N, O, P, R, S, T, U-V, W-Y, Z, Kolędy, Maryjne, Taize

Chrystus Pan, Boży Syn

CHRYSTUS PAN, BOŻY SYN nuty
F B F g g/C cm7 F7

Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
B7+ As/ B Es7
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
B/F cm B/D
Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
Es7+ C9 B/F F
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
Es B B/A F/G g
Wywyższony bądź Jezu, Baranku mój.
cm cm/F B9 Es/F
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król!
Es B B/A F/G g
Wywyższony bądź Boży Baranku!
cm F9 B
Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd.
(Chris A. Bowater, tł. Ludmiła Rapanowicz)