Śpiewnik alfabetyczny

A, B, C, D, E-F, G, H, I, J, K, L-Ł, M, N, O, P, R, S, T, U-V, W-Y, Z, Kolędy, Maryjne, Taize

Chrystus Pan karmi nas

CHRYSTUS PAN KARMI NAS nuty
g F g F
Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,
g
Chwalmy Go na wieki.
g F g
1. Duchem całym wielbię Pana,
g F g
Boga, Zbawcę Jedynego.
g F g
Bo w Nim samym odnajduję
g F g
Wszystką radość życia mego.
2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.
3. Sprawił we mnie wielkie dzieła,
W swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze święty.
4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy,
I chce zostać Jemu wiernu.
5. On, który swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża.
(tł. ks. W. Danielski, m. J. Gelineau SJ, opr. ks. I. Pawlak)