Śpiewnik alfabetyczny

A, B, C, D, E-F, G, H, I, J, K, L-Ł, M, N, O, P, R, S, T, U-V, W-Y, Z, Kolędy, Maryjne, Taize

Chrystus Pan zbawieniem jest

CHRYSTUS PAN ZBAWIENIEM JEST nuty
C G F C
Ref. Chrystus Pan Zbawieniem jest,
d a d G
Jemu chwała, Jemu wieczna cześć!
C G a e
Chrystus Pan Zbawieniem jest,
F C G4 C
Chwałę i cześć oddajmy Mu!
E a E a
1.Jesteś Drogą, prowadź nas,
F C d G
Czuwaj nad nami w każdy czas.
E a d C
Drogą Twa pójdziemy dziś,
F C F G
By w Tobie żyć na wieki.
2.Jesteś Prawdą, rozjaśnij noc.
Słowa Twe, Panie, mają moc.
Prawda Twa uwalnia nas,
By w Tobie żyć na wieki.
3.Jesteś życiem, Źródłem bez dna,
Kto ufa Tobie życie ma.
Życiem swym obdarzasz nas,
By w Tobie żyć na wieki. (sł. polskie Adam Szewczyk)