Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

Chwała Panu i cześć

CHWAŁA PANU I CZEŚĆ nuty
D G D A

1.Chwała Panu i cześć,
Od wszystkich wiernych Mu sług.
Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu
I cześć oddajmy Mu.
2.Panie, błogosław nam.
My trwamy tam, gdzie Twój tron.
Ty, co stworzyłeś i niebo i ziemię,
Ty Panie błogosław nam. (tł. Katarzyna Miturska, Andrzej Sionek)