Śpiewnik alfabetyczny

A, B, C, D, E-F, G, H, I, J, K, L-Ł, M, N, O, P, R, S, T, U-V, W-Y, Z, Kolędy, Maryjne, Taize, Adwent, Wielkanoc

Pan zmartwychwstał

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ nuty
C G C F C d a eG7C

1.Pan zmartwychwstał i jest z nami: alleluja, alleluja
F C d C G C d a e GC
Głośmy razem z aniołami: alleluja, alleluja
G d G C G D7 G D7 G
Triumfuje Boży Syn: alleluja, alleluja
G a d C d CG7 C
Nieba śpiew podejmij ziemio: alleluja, alleluja.
2.Darem zbawczej swej miłości, zburzył wszelki mur wrogości,
Chrystus Pan pokonał śmierć i otworzył nam niebiosa.
3.Żyje znowu nasz Król chwały, który dla nas dał się cały.
Gdzież, o śmierci, oścień twój, gdzież, o grobie, twe zwycięstwo?
4.Tam, gdzie głową On wszystkiego, postępujmy w ślady Jego,
Powstaniemy razem z Nim, z krzyża, grobu i ciemności.
5.Chryste, nasze zmartwychwstanie, nieba ziemi wieczny Panie,
W dniu triumfu Twego cześć, Tobie, Ojcu i Duchowi.
(sł. C. Wesley; m. R. Williams, tł. ks. Wojciech Danielski)

Spis piosenek P

design by MUZO