Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Pieśń tęsknoty

PIEŚŃ TĘSKNOTY nuty

Niech Twój rozbłyśnie dzień, niech nadejdzie Twe zmiłowanie.
Niech wreszcie wstanie Twój dzień, ocalenie przyniesie nam.

(sł. M. Pilśniak OP; m. J. Gałuszka)