Śpiewnik alfabetyczny

A, B, C, D, E-F, G, H, I, J, K, L-Ł, M, N, O, P, R, S, T, U-V, W-Y, Z, Kolędy, Maryjne, Taize, Adwent, Wielkanoc

Ptaszek

PTASZEKnuty
E Fis

Ref. Śpiewaj tę pieśń, gdy w słońcu żyć chcesz,
A E
Śpiewaj tę pieśń : "Alleluja" /2x
gis cis A E
1.Na drzewie siedzi ptaszek i słucha wschodu słońca,
gis cis A E
Gdzieś tam w obłokach kończą się ludzkie marzenia.
2.Na ziemi siedzi człowiek, słucha wschodu słońca,
Gdzieś tam pod niebem zaczyna bić twe nowe serce.
(Witold Wolny)

Spis piosenek P

design by MUZO