Serce brzmi

SERCE BRZMI
       D                                     G

Ref. Serce brzmi, nasz Pan jest godzien czci,
            D            h                              e A7
Duszy mojej On Panem przez wszystkie dni,
                D                                G
Więc teraz żyję w Nim, mój Panie zechciej dziś
            D         G              A         D
Przyjąć chwałę i serca wielbienia krzyk.

             A                                             D
1.Pan króluje, wesel się ziemio, wołajcie wyspy,
         A                                             D A
Sprawiedliwość, prawo i miłość u Jego tronu.

2.Pan miłuje tych, co kochają, Pan strzeże świętych,
Światłość wschodzi dla sprawiedliwych czystego serca.

/Jack W. Hayford/