Stoisz u naszych drzwi

STOISZ U NASZYCH DRZWI
  D           A/D    G/D                  A/D

Stoisz u naszych drzwi, kołaczesz długo,
  D       A/D     G/D      A/D
Słowa życia wiecznego masz,
D              A/D            G/D    A/D
Kto Twój usłyszy głos i drzwi otworzy,
  D                   A/D   G/D   A/D
Będzie trwał w Tobie, a Ty w nim.
               h                      A
Panie, wielka jest miłość Twa,
                         G            e
Tak cierpliwa, wierna i łaskawa,
  D                                         A
Chcesz ją wnieść do naszych serc.
  h          G           A             D
Panie, wejdź, zamieszkaj w nas,
  h       G          A      D
Panie, Ty dar życia masz,
               G          A       h
Panie, przyjdź, umocnij nas,
                 G     A               D
Byśmy wytrwali w miłości Twej.
Z dziękczynieniem usiłujmy nieść.

/Joachim Mencel/