Święty jest nasz Pan, uwielbiajmy Go

ŚWIĘTY JEST NASZ PAN
   A         h          cis          h         A

Święty jest nasz Pan, uwielbiajmy Go. /2x
   A        h          cis        h              A
Święty jest nasz Pan, wywyższajmy Go. /2x
D E fis               D E      A
Chwalmy/ 2x Chwalmy Go.