Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

To On, nasz Pan i Król

TO ON, NASZ PAN I KRÓL
        G                               e
1. To On, nasz Pan i Król, odziany w majestat swój.
                  C                              D
    Ziemio, raduj się, ziemio raduj się.
    Okrywa swiatlość Go, ucieka ciemność i zło
    I drży na Jego głos, i drży na Jego głos.
               G                                         e                                                 C        D          G
Ref. Jak wielki jest Bóg, (wysławiaj Go) jak wielki jest Bóg, (świat ujrzy to) jak wielki jest nasz Bóg.

2. On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
    Początkiem, końcem On, początkiem, końcem On.
    Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch,
    Barankiem jest i Lwem, Barankiem jest i Lwem.

3. Na wieki godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć.
    Ogłaszać chcę, jak wielki jest Bóg. /2x

(Ed Cash; Jesse Reeves; Chris Tomlin)