Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

To jest mój Syn umiłowany

TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY nuty

Ant. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie

1. Pan króluje, wesel się ziemo, radujcie się liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

2. Góry, jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

3. Ponad całą ziemię Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wywyższony ponad wszystkich bogów.

(Antyfona na Komunię II Niedzieli Wielkiego Postu, m. Paweł Płoskoń)