Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Twoja miłość

TWOJA MIŁOŚĆ nuty
  h                        A                               E

Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym.
  h                      A                                E
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi.
G7+             D               E    D           A              C     Fis
Przychodzisz jak ciepły wiatr otwieram się i czuję znów, że
h                           e       Fis
Twoja miłość, jak ciepły deszcz,
h                           G7      A          D
Twoja miłość, jak morze gwiazd za dnia,
            h                  cis          Fis                    h
Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch
  G fis        h
Ogarnia mnie. /2x

/Joahim Mencel/