Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Tylko Tyś jest godzien chwały

TYLKO TYŚ JEST GODZIEN CHWAŁY nuty
G D

Tylko Tyś jest godzien chwały,
F7+ C
Tylko Tyś jest godzien czci.
G D
Tylko Tobie wszelki honor,
F7+ C
Oddajemy Panie dziś.
C e7
Wielkie Twe imię,
C G
wielkie Twe dzieła są, Panie nasz.
G e7 C G
Każdego dnia swą łaskę na nowo dajesz nam.
a7 F7+ a7 D
Któż taki jest jak Ty? Kto z nas kocha tak jak Ty? O, Jahwe! (autor nieznany)