Śpiewnik alfabetyczny

A, B, C, D, E-F, G, H, I, J, K, L-Ł, M, N, O, P, R, S, T, U-V, W-Y, Z, Kolędy, Maryjne, Taize, Adwent, Wielkanoc

Wszystko mogę w Tym

WSZYSTKO MOGĘ W TYM
h                          G              D         A

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Spis piosenek W Y

design by MUZO