Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

Wielki Post

Witamy w dziale poświęconym śpiewom wielkopostnym. Chcemy na tych stronach zaprezentować pieśni, które przeznaczone są na okres Wielkiego Postu.

Na początek kilka uwag liturgicznych.

"Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje katechumenów do obchodu paschalnego misterium przez różne stopnie wtajeniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez wspomnienie przyjętego Chrztu i pełnienie pokuty.

Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie. Od początku Wielkiego Postu do Wigilii Paschalnej nie mówi się Alleluja.

W Środę Popielcową, która wszędzie jest dniem postu, posypuje się głowy popiołem.

Niedziele tego okresu nazywają sie niedzielami: pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą Wielkiego Postu. Szósta niedziela, w którą zaczyna się wielki Tydzień, nazywa się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej.

Wielki Tydzień jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego Mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy."

/Zaczerpnięte z śpiewnika Exsultate Deo/

Jeśli chodzi o śpiewy to posłużę się tekstem napisanym przez ks. Stanisława Hartlieba, fragmentem wstępu do śpiewnika mszalnego "Exsultate Deo".

"Wielki Post to nie okres Męki Pana; ten zaczyna się dopiero w poniedziałek po V Niedzieli i trwa do Wielkiego Czwartku wyłącznie W tych dniach dopiero śpiewamy pieśni pasyjne. A przedtem?

I Niedziela - to dzień zwycięskiej walki Chrystusa z szatanem, z ciemnością grzechu. Zwycięża., mocny słowem Bozym. Myśl przewodnią śpiewów podaje PS 91 "Kto się w opiekę odda Panu swemu".

II Niedziela - Dzień Światłości: Myśl przewodnia śpiewów procesyjnych: "Będę szukał oblicza Twego, Panie", "To jest mój Syn umiłowany"

III do V Niedzieli - ROK A szczególnie: to dni odnowy Chrztu świętego, dni powtórnego chrztu w sakramencie Pojednania. ROK B - to dni wchodzenia w postawę Chrystusa, który zbawia przez misterium Paschy. ROK C natomiast - to di nawoływania do przemiany życia.

Śpiewamy więc w te niedziele pieśni o chrzcie (A), wyrażamy zwycięstwo krzyża (B), nawołujemy się do nawrócenia, pojednania (C)

W naszych polskich kościołach treść wszystkich niedziel Wielkiego Postu jest na ogół niezauważana, zasłonięta pieśniami pasyjnymi. Przez cały czas Wielkiego Postu mozna śpiewać pieśni pasyjne w ramach nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalów itp. lub przed i po zakończeniu Mszy świętej.

NUTY

POKUTA, NAWRÓCENIE, CHRZEST

Bądź mi litościw nuty

Bliskie jest Królestwo Boże nuty

Błogosławiony, komu odpuszczone nuty

Dałeś nam przykład o Jezu nuty
Hymn brewiarzowy

Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie nuty
hymn francuski

Nawróć się ludu nuty

Otwórzcie serca nuty

Padnijmy twarzą na ziemię nuty
Hymn brewiarzowy.

Pokładam w Panu ufność mą nuty

Śpiewaj sercem całym nuty

Z Twojego boku Chryste nuty

Zmiłuj się Stwórco nad swoim ludem nuty
Hymn brewiarzowy.


ŚPIEWY PASYJNE

Bądź pochwalony krzyżu mego Pana  nuty

Krzyżu Chrystusa nuty

Krzyżu Święty nade wszystko nuty

Najdroższy Jezu nuty

Odszedł Pasterz od nas nuty

Pan Jezus grzechy nasze nuty

 


INNE ŚPIEWY PRZYDATNE W WIELKIM POŚCIE

Poniżej przedstawiamy kilkanaście pieśni i piosenek, które mogą przydać się na spotkaniach, rekolekcjach czy wspólnych modlitwach w okresie postu.

Albowiem tak Bóg nuty

Chleb, który rozdzielamy nuty

Chrystus Pan, Boży Syn nuty

Chrystus Pan przyszedł na świat nuty

Ciągle zaczynam od nowa nuty

Godzien jesteś nuty

Hymn o krzyżu nuty
Pieśń inspirowana Noworocznym Przemówieniem Jana Pawła II z 1986 roku.

Kiedy razem się schodzimy nuty

Nadszedł już czas nuty

O, Panie otwierasz rękę swoją nuty

Oczyść serce me nuty

Pan wieczernik przygotował nuty

Panie, przebacz nam nuty

Prawda jedyna nuty

Sługa Król nuty

To Ty nasz Pan nuty

Twoja Krew nuty

Tyś w wieczerniku nuty