Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

Wielkie jest dla nas miłosierdzie Twoje

WIELKIE JEST DLA NAS


         
E...............fis............. cis7 .................A
Ref. Wielkie jest dla nas Miłosierdzie Twoje Panie.
E.......... A ..........  E... H
Wielki jest nasz Bóg.

   
gis................ cis ...........gis................... ......A ........H
1. On przebacza moje winy, On odpuszcza wszystkie je.
gis.......... H/cis................... A........................... H
On uczynił mnie szczęśliwym i teraz wolne jest serce me.

2. O jakże wielkie jest Serce Twoje,
obejmujesz Nim cały świat,
Chcę zawsze tonąć w Twych ramionach,
Ty jesteś Król mój i Tyś mój Brat.

(Artur Migas)