Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Słowa Jego

SŁOWA JEGO
h         e     h       e      h D      G                 Fis
Słowa Jego są słodyczą i cały pełen jest powabu.
h             e              h         e               h           e  C h
Taki jest miły mój, oto Przyjaciel mój, córki Jeruzalem.