Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Spieszysz się

SPIESZYSZ SIĘ
                     C                     a                      F                   G
1. Spieszysz się, nie wiesz, gdzie. Gdzieś za mgłą widzisz cel.
           C                    a                      F                  G
Życia sens chciałbyś mieć, nie wiesz sam, dokąd biec.

                                       C
Ref. Bo Chrystus właśnie jest tym twoim celem,
                                a
       To Jezus, który jest twym Zbawicielem,
                                   F
       Dla Niego każdy znaczy bardzo wiele,
                                      G
       On jest miłością, szczęściem i weselem.
                                    C
       Ty przecież wiesz, że tak niewiele trzeba,
                                       a
        By uśmiech zawsze był na twojej twarzy,
                                   F
        Aby co dzień na dnie twojego serca
                                         G
        Był Ten, o którym w życiu ciągle marzysz.
             C                                                                       a
Kochaj Go... (z całych sił sercem swym, miłość swą Mu daj!),
         F                                                                       G
Ufaj Mu... (w każdy dzień, w doli złej i gdy radość masz!),
                C                                                              a
Chrystus wie... (co na dnie duszy twej zawsze kryje się),
           F                                                               G
On ci da... (siłę, moc, abyś mógł innym prawdę nieść).

2. Teraz wiem, dokąd iść. Jasny cel dałeś mi.
    Wiem już, jak mogę żyć, miłość nieść w świecie złym.