Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chleb niebiański

CHLEB NIEBIAŃSKI 

[POBIERZ NUTY]


           e           A       C    D     e   C  D        C     e
Ref. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne.
        e                                                A
1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony,
      D                          e     D
    Ciało Pana i Krew drogocenną.
       a                      C                                                  e
    Chleb przemienił Pan, Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.
2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
    Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy
    Radujcie się, sprawiedliwi, w Panu,
    Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.
3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów,
    Dziś oglądaliśmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
    Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu,
    W cieniu którego śpiewają Serafiny.
4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
    „To Ciało spali ciernie grzechów i oświeci dusze ludzi
    Przyjmujących Boski Pokarm”. (tł. ks. M. Starowieyski, m. J Gałuszka)