Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Co za radość

CO ZA RADOŚĆ
         E        fis           A         E
Ref. Co za radość usłyszeć dziś, gdy mówią:
        E                fis   A      H7
     Pójdziemy do domu Pana.
         E              fis             A   E
     Do twych bram, o Jeruzalem, już idę,
         E                         H7    E
     Na skrzydłach zbliżam się. /2x
     E               H7       cis            H7
1. Miasto Jeruzalem wysoko wzniesione
    Jest mieszkaniem Boga, twierdzą umocnione.
        2. Po niebieskich schodach wchodzą pokolenia,
        By dziękować Bogu za dar zbawienia.
3. Niechaj wszyscy ludzie miłujący Boga
    Znajdą wreszcie pokój w Jeruzalem progach.
        4. Módlmy się o dobro naszych sióstr i braci,
            Aby dobry Ojciec łaską nas wzbogacił. (autor nieznany)