Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chwalę Cię, Panie

CHWALĘ CIĘ, PANIE
e       C          G        D                  e            C G D
Chwalę Cię, Panie, całym moim sercem.
e      C             G               D                    e          C G D
Opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.
e   C             G    D               e         C G D
Cieszyć się będę i radować Tobą.
H                                     C                   D
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia,
             e           CG     D
O, Najwyższy, oooo! /3x (autor nieznany)