Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chcemy przez Krzyż Twój

CHCEMY PRZEZ KRZYŻ TWÓJ
H7                        e      D                        e     D
1. Chcemy przez Krzyż Twój, wielki Synu Boga,
    C             G      D                    H7
    By skałę wiary nie przemogła trwoga.
2. Chcemy przez Krzyż Twój, świata Zbawicielu,
    Nadziei rzekę wlewać w serca wielu.
3. Chcemy przez Krzyż Twój, Panie Jezu Chryste,
    Miłować prawdę i ziemie ojczyste. (sł. ks. Jerzy Szymik)