Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chrystus zmartwychwstan jest

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAN JEST

e-nuty opracowanie na chór

d a7 d a d a
1. Chrystus zmartwychwstan jest,
F G d C d
nam na przykład dan jest:
G d7 F G a
Iż mamy zmartwychpowstać,
d G d C d a C d
z Panem Bogiem królować. Alleluja!

2. Leżał trzy dni w grobie,
dał bok przebić sobie.
Bok, ręce, nogi obie,
na zbawienie tobie. Alleluja!

3. Trzy Maryje poszły,
drogie maści niosły.
Chciały Chrysta pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja!

4. Gdy na drodze były,
tak sobie mówiły:
jest tam kamień niemały,
a któż nam go odwali ? Alleluja!

5. Powiedz nam, Maryja,
gdzieś Pana widziała ?
Widziałam Go po męce,
trzymał chorągiew w ręce. Alleluja!

6. Gdy nad grobem stały,
rzekł im Anioł biały:
Nie bójcie się, Maryje,
zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja.

7. Jezusa szukacie?
Tu Go nie znajdziecie.
Wstałci z martwych, grób pusty,
oto śmiertelne chusty. Alleluja!

8. Łukasz z Kleofasem,
Obaj jednym czasem,
szli do miasteczka Emaus,
spotkał-ci ich Pan Jezus. Alleluja!

9. Bądźmyż więc weseli,
jak w niebie Anieli,
czegośmy pożądali,
tegośmy doczekali. Alleluja!

(sł. i muz. trad.)

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »