Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Egipskie ciemności

EGIPSKIE CIEMNOŚCI

       E               F9/E         E                 F9/E
1. Egipskie ciemności przykryły naszą ziemię,
 E                    F9/E    E                    F9/E
Dla człowieka wilkiem stał się drugi człowiek.
 E               F9/E         E                     F9/E
Zmęczeni wędrówką, grzechem przytłoczeni,
 E               F9/E      G    A          H
Wznosimy ręce, szukając Ciebie wciąż.

       D                  A                      h                     G
Ref. My do Ciebie przychodzimy, o, najświętszy Panie nasz
D               A                   h         G
I wołamy pośród nocy: Wyzwól nas!/2x

2. Jaśnieje nad nami światło nowej drogi.
Prowadzi nas Słońce wschodzące z wysoka.
Jak Mojżesz ze swym ludem z niewoli biegniemy,
Gdzie nowe Jeruzalem – nasz Kanaan.