Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Gdy przyjdzie Ten, oczekiwany

GDY PRZYJDZIE TEN, OCZEKIWANY

            D              e            fis       e
1. Gdy przyjdzie Ten, oczekiwany
          D               e                   fis     e
W proroctwach dawnych o zbawieniu,
         D              e                   fis     e
Czy przyjdzie zerwać więzy śmierci
  D          e         fis        A
I nadać imię cierpieniu?

         D   fis       G        A       D   fis          G         A
Ref. Przyjdź, o Oczekiwany! Przyjdź! Jak długa ta noc!
D   fis            G          A        D   fis    G             A
Przyjdź, daj światło i pokój! Przyjdź i okaż swą moc!

2. Już przyszedł Ten, oczekiwany
W proroctwach dawnych o zbawieniu.
Już przyszedł zerwać więzy śmierci
I nadał imię cierpieniu!