Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Gdzie dwóch albo trzech

GDZIE DWÓCH ALBO TRZECH

C         e                  a            G       F             G
Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Twe,
C         e         a              G       F             G
Gdzie miłość trwa, tam jesteś Ty, Panie nasz.
F                   G
Pragniemy wzywać Cię w Duchu,
C        e        a             e       F                        G
Pragniemy trwać przy Tobie wciąż. Daj nam odwagę i siłę,
C            e        a         e        F      G
Byśmy mogli kroczyć drogą Twą.
                          C         e          a
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij nas
G             F                           G
Swoim pokojem, miłość nam daj.
                           C        e              a
Przyjdź, Duchu Święty, weź to, co złe.
G                F                                       G                              C
Naucz nas kochać, przyjdź, wzywamy Cię. Przyjdź, Duchu Święty.