Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Hymn o miłości (Gdybym poznał)

HYMN O MIŁOŚCI (Gdybym poznał)

e-nuty - opracowanie na chór

e a H7 e
1. Choćbym poznał wszystkie tajemnice świata
e a D7 G
Choćbym rozdał wszystko dla biednego brata
e a7 D7 G
Jednak bez miłości cóż mi to pomoże
e a7 H7 e
Niczym wiedza, dobroć bez miłości Bożej.

2. Miłość jest cierpliwa, wszystko mężnie znosi
Nigdy się nie cieszy z niesprawiedliwości
Gniewem nie unosi się, nie pamięta złego
Pychą nie wywyższa się i nie szuka swego.

3. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku
Z prawdą współweseli się, czystość trwa w jej blasku
Miłość jest łaskawa, wiarę wszystkim daje
Wszystko też przetrzyma, nigdy nie ustaje.

4. Bóg w swym miłosierdziu, które jest bez miary
ciągle nam rozdziela różnorakie dary
Jednak wśród rozlicznych łask, które Bóg nam zsyła
Największą jest miłość, nigdy nie przemija.
(sł i muz. ks. Wiktor Sopora)

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »