Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezus, święty, Namaszczony Pan

JEZUS, ŚWIĘTY, NAMASZCZONY PAN

E gis7 A  E H A  E           H          A       fis  E H E
Jezus,       Jezus,  święty Namaszczony Pan! Jezus.
Jezus,       Jezus,  żyje      wywyższony Pan! Jezus.
E7                    A                      E
Twe imię jak miód na ustach mych,
                                  A               E
Twój Duch jest jak woda duszy mej,
                            A                 cis7
Twe Słowo jak lampa u mych stóp,
               A                      H7
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham.

(John Barnett, tł. Andrzej Sionek, por. Ps 119,103.105)

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU

Czy wybrałeś już drogę? - Pieśni Chwały 2

PCH2 mockup

To już drugi z serii zeszytów wydanych w ramach popularnego śpiewnika internetowego "giszowiec.org". W śpiewniku Pieśni Chwały 2 znajdziemy nuty, teksty i chwyty gitarowe do 58 pieśni chwały i uwielbienia oraz pieśni do Ducha Świętego. Przy utworach obcojęzycznych zamieszczono również oryginalne teksty w języku angielskim i w innych językach. Śpiewnik pieśni i piosenek religijnych z nutami Pieśni Chwały 2 może stać się dużą pomocą dla animatora muzycznego, scholi, zespołu muzycznego i uczestników spotkań modlitewnych i adoracji.

WIĘCEJ »