Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jak błyskawica znak Twój zajaśnieje

JAK BŁYSKAWICA ZNAK TWÓJ ZAJAŚNIEJE

1. Jak błyskawica znak Twój zajaśnieje,
W dniu ostatecznym ludzkości,
Gdy będziesz Chryste sądził pokolenia,
Według ich czynów i myśli.

2. Nadejdzie wtedy kres wszelkiego czasu,
Niebo i ziemia przeminą,
A Ty otworzysz księgę naszych sumień,
Patrząc w ich głębię tajemną.

3. Ufamy Tobie miłosierny Panie,
Któryś swą męką nas zbawił,
I naszą wierność w dłonie Twe składamy,
Pełni pokornej nadziei.

4. Więc nie odrzucaj owiec Twego stada,
Dobry Pasterzu i Królu,
Lecz okaż litość, którą obiecałeś,
Tym co zdążają za Tobą.

5. Baranku Boży, zmiłuj się nad nami,
Umieść po swojej prawicy,
A Tobie z Ojcem i Najświętszym Duchem,
Chwała niech będzie na wieki.

(Hymn brewiarzowy)