Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezus Chrystus jest Panem nad Polską

JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM 

fis||h||D||h                                  fis
Jezus Chrystus jest Panem /4x nad Polską. /2x
D                E           fis D                E             fis
On Bogiem jest na wieki, sprawiedliwością naszą jest,
D                    E                   A     Cis   fis
Swą krwią zwyciężył już nieprzyjaciela moc
D                       h         Cis
W zwycięstwie prowadzi nas.