Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Boscy posłowie

BOSCY POSŁOWIE nuty
1. Boscy posłowie, o święci Anieli,
Od was nam przyszła z nieba ta nowina.
Że w stajeneczce, na biednej pościeli
Panna powiła nam Boskiego Syna;
My się dziś biedni radujemy z wami,
Że się zmiłował Bóg nad grzesznikami.
2. Biedne pastuszki, pobożni prostacy!
Wyście Aniołom pierwsi uwierzyli.
Chociaż byliście najwięksi biedacy,
Pierwsi z darami do szopy przybyli.
Jak wy Jezusa witali ze łzami,
Tak my biedacy witamy Go z wami.
3. Od wschodu Mędrce, królowie bogaci!
Wyście Jezusem biednym nie wzgardzili,
Wyście w pastuszkach poznali swych braci
I razem z nimi Bogu się skłonili.
Jak wy Jezusa czcili z pastuszkami,
Tak my Go czcimy dzisiaj wszyscy z wami.
4. My wszyscy ludzie, mądrzy i prostacy,
Mali, wysocy, biedni i bogaci!
My dziś w Jezusie równi i jednacy
Kochać się mamy, jak rodzonych braci!
Razem śpiewajmy: „Jeden Bóg nad nami,
On naszym Ojcem, my Jego synami”.
5. Cieszmy się wszyscy na tej naszej ziemi!
Niech znikną kłótnie między rodzinami!
Jak dawniej między ojcami naszemi,
Tak dziś niech będzie miłość między nami.
Tobie zaś, Jezu, chwała nad chwałami
Niech Ci brzmi zawsze tysiąca ustami.
(autor nieznany)

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »

KOLĘDY CHÓRALNE DAWNE I NOWE 2 - Jan Węcowski wybór i oprac. Drugi zeszyt z serii Kolędy chóralne dawne i nowe składa się z 21 kolęd. Na końcu publikacji autor umieścił krótki komentarz do każdego z zamieszczonych utworów.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »