Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nad Betlejem w ciemną noc

NAD BETLEJEM W CIEMNĄ NOC

1. Nad Betlejem w ciemną noc
śpiewał pieśń Aniołów chór.
Ich radosny, cudny głos
odbijało echo gór.
Gloria in excelsis Deo!

2. Pastuszkowie jaką pieśń
słyszeliście nocy tej>
Jakaż to radosna wieść
była tam natchnieniem jej?
Gloria in excelsis Deo!

3. Do Betlejem prędko śpiesz
zostaw stada pośród gór,
gdyż anielska głosi wieść,
że się tam narodził Król.
Gloria in excelsis Deo!

4. W twardym żłobie leży tam
Jezus, nieba, ziemi Pan.
Chciejmy Mu w pokorze wznieść
uwielbienie, chwałę cześć.
Gloria in excelsis Deo!
(francuska kolęda z XVI wieku)

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »