Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie w pałacach

NIE W PAŁACACH

1. Nie w pałacach, srebrze, złocie, lecz w ubogiej, zimnej grocie
Jezus na ten świat przychodzi, Bóg Zbawiciel nam się rodzi.
2. O, Dzieciątko powiedzże mi, czemu cierpisz na tej ziemi? Czemu ludzie tak źli byli, że Ci domu poskąpili?
3. Bo nad światem grzech panował, serca ludzkie szatan skował,
Ale Ja przez swe cierpienie świat odkupię i przemienię.
4. Serca ludzkie się otworzą na przedziwną miłość Bożą,
Bom Ja po to zszedł do ludzi, by w nich nowe życie wzbudzić.
(autor nieznany)

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »