Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Pieśń Matki

PIEŚŃ MATKI

1. Czemu czuwasz o, Maryjo?
W ubogiej stajence, gdzie zimno doskwiera
wśród bydła i siana tulę Zbawiciela.
Myślę w samotności cóż to mnie spotkało,
że samemu Bogu dałam ludzkie ciało.
Wejrzał Bóg na Twą pokorę.
Skromnie żyłam codzień, zawsze w uniżeniu
lecz sam Bóg rozkazał: „przysłuż się zbawieniu”.
2. Bóg Cię wybrał o, Maryjo!
Ciągle mam w pamięci słowa archanioła
żem błogosławiona i to unieść zdołam,
Lecz urodzić Boga, tulić panów Pana,
karmić Stwórcę świata rzecz to niesłychana.
Bóg ci czyni wielkie rzeczy.
Mój wszechmocny Boże, Przenajświętszy Panie,
miej mnie w swej opiece, prowadź nieustannie.
(Jerzy Paczyński)

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »