Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Witaj Zbawicielu

WITAJ ZBAWICIELU

1. Witaj Zbawicielu dziś nam narodzony z Przeczystej Panienki.
Na sianku złożony, w słomie położony Maleńki, Maleńki.
Które to siano Józef święty położył,
z trudem niepojętym w zimnym żłobie Tobie.
2. Ach mój Jezu miły jakże Cię uczciły te nieme zwierzęta?
Przed Tobą klękają, parą zagrzewają zmarznięte rączęta.
Bo Matka nie ma nic lepszego, by mogła
ogrzać Syna swego Jednorodzonego.
3. Tyś Pan nad Panami i król nad królami Pan świata całego.
Józef i Maryja żywot swój wywodzą z rodu królewskiego.
Ale ty obrałeś ubóstwo i w żłobie,
ukryłeś swe Bóstwo przed świata możnymi.
4. W ubogim Ty stanie Jezu miły Panie przychodzisz, przychodzisz.
Przykład nam zostawiasz, naśladowców zwabiasz, z piekła wyswabadzasz.
Za to Ci dziś wyśpiewujemy i życie
nasze poprawimy, byśmy z Tobą byli.

(autor nieznany)

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »