Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Anieli w niebie śpiewają

ANIELI W NIEBIE ŚPIEWAJĄ nuty

1. Anieli w niebie śpiewają, Bogu cześć, chwałę oddają,
Wesele opowiadają wszemu światu znać dawają. Kolęda.

2. Narodził się nam Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel;
Izajasz prorokował, że się z Panny narodzić miał. Kolęda.

3. Otóż się nam już narodził, by świat z grzechów wyswobodził
Anioł pasterzom objawił, że się na świat Jezus zjawił. Kolęda.

4. W Betlejem, żydowskiem mieście, tam się do Niego pospieszcie;
Leży w żłobie łzy roniący Zbawiciel nasz wszechmogący. Kolęda.

5. Wdzięczna to nowina była, Panna Syna porodziła;
Śpiewajmyż Mu nowe pienie za to Jego narodzenie. Kolęda.

6. Cześć, chwała na wysokości, pokój ludziom na niskości;
Niech Bóg pochwalony będzie w niebie, na ziemi i wszędzie. Kolęda.
(sł. XVII w., muz. Mioduszewski 1843)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

26 KOLĘD I PASTORAŁEK ZE ŚPIEWNIKA KS. MIODUSZEWSKIEGO NA GŁOS Z FORTEPIANEM. Zbiór kolęd i pastorałek w opracowaniu znakomitego kompozytora Edwarda Pałłasza pozwala nie tylko na wzbogacenie repertuaru o piękne, melodyjne, stare, może nawet zapomniane utwory, ale również daje możliwość usłyszenia ich w nowym brzmieniu z końca XX wieku. Idealne do wykorzystania w przedstawieniach jasełkowych przez przedszkolaków, dzieci i młodzież szkolną, kółka teatralne aż po profesjonalne zespoły aktorskie. Melodie i teksty pochodzą ze śpiewnika ks. Mioduszewskiego pt. „Pastorałki i kolędy z melodyjami” wydanego w 1843 roku.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »