Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Aniołów chóry i mieszkańcy ziemi

ANIOŁÓW CHÓRY I MIESZKAŃCY ZIEMI

1. Aniołów chóry i mieszkańcy ziemi,
Hymn chwały wznieśmy głosy złączonymi;
Imię Maryi sławmy w uniesieniu,
Najświętsze Imię po boskim Imieniu!
2. O święte Imię nad wszystkie imiona,
Tyś naszych imion ozdoba, korona;
Imię Twe, Marjo, będę wiecznie sławił,
Bym sławiąc Ciebie, moją duszę zbawił.
3. Nie ludzka mądrość, ale Trójca cała
Tobie to Imię, o Maryjo, dała;
Nam na pociechę, a Tobie na chlubę,
Wrogom zbawienia na postrach i zgubę.
4. Życie na ziemi to morska żegluga,
Dla jednych krótka, a dla drugich długa;
Na tym się morzu gniewne burze srożą,
Skały, przepaści zgubą łódce grożą.
5. Chcesz-li do portu szczęśliwie dopłynąć,
Ominąć skały, wśród burzy nie zginąć,
Wznieś do tej Gwiazdy, co świeci wysoko,
Wznieś do Maryi serce twe i oko!
(autor nieznany)