Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Bądź wiesioła, Panno czysta

BĄDŹ WIESIOŁA, PANNO CZYSTA

 1. Bądź wiesioła Panno czysta,
Gdyś poczęła Jezu Krysta,
Anjołem pozdrowiona.

2. Bądź wiesioła, porodziłaś,
A panieństwaś nie straciła,
Duchem Świętym napełniona.

3. Bądź wiesioła, gdyć przyjali
Trzej Krolewie, dary dali,
Synkowi się modli.

4. Bądź wiesioła, gdyś nalazła
Synka Twego w Jeruzalem,
A On siedział z doktory.

5. Bądź wiesioła, gdyś uźrzała
Synka Twego, [a] On zmartwychwstał
Jegoś barzo płakała.

6. Racz prosić Synaczka Twego,
Za nam ześle uciesznego,
Dziś dar Ducha Świętego.

7. Bądź wiesioła, gdy Syn w niebo,
Skłonić się raczył do Swego
Krolestwa Niebieskiego.

8. Bądź wiesioła, za Nim Wzięta
Gdzie są Świętych, wielka Święta,
Anjelskiego śpiewania.

9. Przez Twą, Panno, siedm radości
Zbaw nas smutku i żałości,
Domieść wiecznej radości.

10. Przez Twój, Panno, biały kamień,
By nas nie żegł piekielny ogień,
Rzeknijmy wszytcy: Amen

(XV w.) Pieśń jest przekładem łacińskiego utworu Septem Gaudia Mariae Virginis.

___________________________

ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

 KOLĘDY CHÓRALNE DAWNE I NOWE 1 - Jan Węcowski wybór i oprac. Niniejsza publikacja to zbiór 21 kolęd chóralnych opracowanych na 4 głosy, ułożonych chronologicznie według czasu powstania, począwszy od najstarszej znanej nam kolędy w języku polskim – Zdrow bądź Krolu anjelski powstałej na początku XV wieku po utwory powstałe współcześnie, np. Hej! Pasterze grajcie z 2013 roku. Wśród nich znajdują się kolędy opracowane przez Jana Węcowskiego, jak również te autorskie, do których muzykę skomponowali polscy kompozytorzy (Jan Maklakiewicz, Stanisław Moryto, Bartosz Kowalski, Romuald Twardowski). Niektóre opublikowane są po raz pierwszy (Nativitas Salvatoris, Cicha Noc, Hej, wybierzmy się, Parvulo Nato glora, Hej! Pasterze grajcie, Witaj Jezu drogi).

ZAMÓW ŚPIEWNIK »