Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Witaj gwiazdko złota

WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA

d A d A
Witaj gwiazdko złota na niebios przestworze,
d C F A
witaj nam radośnie Dzieciąteczko Boże!
d A d A
Wznieś łask pełne dłonie nad głowy naszemi,
D7 g d A d
my Ci zaśpiewamy po calutkiej Ziemi.

d A d A
My Ci zaśpiewamy wesołymi tony,
d C F A
na kościółku Twoim uderzymy w dzwony.
d A d A
I tak dźwięczeć będzie pieśń radosna wszędzie;
D7 g d A d C
hej! kolęda kolęda, hej! kolęda, kolęda.

F C
Świeci gwiazdka w górze,
F C
cudnym blaskiem świeci.
F C
W szopie ubożuchnej
F C
Matka Syna pieści.
C7 F
Jezus dłonie wznosi
C7 F
nad naszymi głowy,
A F
błogosławi, cieszy
C7 F
radosnymi słowy.

F C
Pastuszkowie mili
F C
pójdźcie do stajenki,
F C
Jemu się pokłońcie
F C
poproście Panienki.
C7 F
Kto ma w sercu bóle,
C7 F
kto ma łzy na twarzy,
D7 g
tego On pocieszy,
d A d
łaską swą obdarzy.

d A
Oto lirnik stary
d A
śpiewną lirę stroi,
d C
niechże zagra na niej,
F A
pastuszkowie moi!
d A
Wszak Chrystus się rodzi,
d A
śpiewać nam się godzi:
D7 g
hej! kolęda kolęda,
d A d
hej! kolęda, kolęda.
(sł. autor nieznany, muz. Zbigniew Nosowski)

___________________________

ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

KOLĘDY ZESZYT 1 NA GŁOS SOLOWY I CHÓR SAB Z ORGANAMI. Zawiera "Jutrznię", którą można śpiewać przed "Pasterką" ze wspaniałą melodią Józefa Furmanika. Adoptował ją do współczesnej Liturgii Godzin i przełożył na język polski (z łaciny) ks. Hieronim Chamski. Resztę zeszytu pierwszego zajmują kolędy znane i nieznane w opracowaniu na chór z organami. Cały zeszyt jest przeznaczony do użytku przez chór trzygłosowy mieszany (SAB) z towarzyszeniem organowymi.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »