Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Zdrowaś, Królewno Wyborna

ZDROWAŚ, KRÓLEWNO WYBORNA

Zdrowaś, Królewno Wyborna,
Matka nasza miłosierna;
Zbawienie-ś ludzkie zrządziła,
Iżeś Boga porodziła,
Krysta Nazareńskiego.

Zdrowa, ty żywot słodkości,
Wzjawiłaś wielkie radości,
Pełna jeś boskiej miłości,
Porodziłaś przez boleści
Krysta Nazareńskiego.

Zdrowa, ty nadziejo nasza,
Rajska roża wszech nakrassza;
Panieństwu nic nie zaszkodziłaś,
Narodzisz kwiat i porodzisz
Krysta Nazareńskiego.

Zdrowa, my k'tobie wołamy,
Wszytkę pewność w tobie mamy,
Grzeszni synowie Jewini;
Racz prosić za nasze winy
Krysta Nazareńskiego.

Zdrowa, wybaw nas z padołu,
Iże nie zaginiem pospołu,
Wyzwol nas z jęstwa dyjabelskiego,
Ukaży nam łaskawego
Krysta Nazareńskiego.

Zdrowa, tyś nasza rzecznica,
Grzesznych wielka spomocnica,
Świętej Trojce miłośnica;
Wzjawiona-ć jest tajemnica
Krysta Nazareńskiego.

Zdrowa, oczy miłościwe,
Dobroci k'nam litościwe;
Racz widzieć nasze udręczenie,
Daj łaskawe zlitowanie
Krysta Nazareńskiego.

Zdrowa, Jezusa miłego,
Owoc żywota twojego,
Jen nas zbawi wszego złego,
Zrządzi Boga łaskawego,
Krysta Nazareńskiego.

Zdrowaś, Panno miłościwa,
Wszytkich grzesznych lutościwa;
Słodkie twoje wspominanie,
Proś nam grzechom odpuszczenie
U Krysta Nazareńskiego.

Zdrowa, ty gwiazda zamorska,
Cesarzowna jeś niebieska,
Ty nam drogę ukazujesz,
Sama nam łaskę zyskujesz
U Krysta Nazareńskiego.

Zdrowa, przeto się modlimy,
Pokornym siercem prosimy:
Racz być przy naszym skonaniu,
Przywiedzi ku zlitowaniu
Krysta Nazareńskiego.
Utwór pochodzi z zaginionego rękopisu tzw. Pieśni łysogórskich. Na podstawie kopii Łukasza Gołębiowskiego opublikował go Wacław A. Maciejowski (1852), opatrując notą "Hymn do N. Panny". Pieśń mogła powstać w połowie XV wieku. A. Brückner przypisywał jej autorstwo Władysławowi z Gielniowa lub Maciejowi z Raciąża. Jest to glosowana parafraza antyfony Salve Regina. (za: http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/zdrowas_krolewno.html)


 ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

 KOLĘDY CHÓRALNE DAWNE I NOWE 4 - JAN WĘCOWSKI. Kolejny, już 4 zeszyt zawiera 20 kolęd. Na końcu zeszytu zawarty jest krótki komentarz do każdego z zamieszczonych utworów.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »