Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Pójdźmy, pójdźmy aż do Betlejem

PÓJDŹMY, PÓJDŹMY AŻ DO BETLEJEM

1. Pójdźmy, pójdźmy, aż do Betlejem
a oglądajmy to Słowo, co stało się:
Maryję z Józefem, wraz z Dzieciąteczkiem
położonym w żłobie ubogim.

Ref.: "Gloria, gloria, in excelsis Deo"

2. Anioł Pański mówił pasterzom:
Oto wesele wielkie opowiadam wam,
I dziś się narodził, z nieba przychodził,
Chrystus, Pan wasz, w mieście Dawida".

3. A natychmiast z onym Aniołem
Przybyło wiele Zastępów z niebieskich sfer.
Boga wysławiają, hymny śpiewają:
Chwała Bogu na wysokości".

4. A kwapiąc się, przyszli pasterze,
I tam znaleźli w stajence tak ubogiej:
Maryję, Józefa, także Jezusa.
Niemowlątko w żłobie leżące.

(sł. i muz. trad.)