Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Rozkwitnęła się lilija

ROZKWITNĘŁA SIĘ LILIA

1. Rozkwitnęła się lilija,
A ta jest Panna Maryja.
Zrodziła nam Syna,
Wesoła nam dzisiaj nowina.

2. Anieli w Niebie śpiewają,
Boga nam opowiadają.
Panno nad pannami
Módl się dziś do Niego za nami!

3. Apostoli się radują,
Męczennicy wyśpiewują.
Śpiewa chór panieński,
Że się Król narodził niebieski.

4. Weselcie się Aniołowie,
Ziemscy, niebiescy posłowie.
Weselmy się nnie,
Śaden z nas na wieki nie zginie.

(sł. XVIII w., muz. Ks. Franciszek Walczyński)

Inna wersja tekstowa:

1. Rozkwitnęła się lilija,
A ta jest Panna Maryja:
Zrodziła nam Syna,
wesoła dla wszystkich nowina.

2. Porodziła go w radości,
W panieństwa swego całości:
Wydała kwiat z siebie,
Którego początek jest w niebie.

3. Troskliwie z nieba pełnemi,
Karmiła piersiami swemi:
Od zimna chroniła,
W pieluszki dziecięce powiła.

4. Złożyła go na sianeczku,
W lichej stajence w żłobeczku:
Pokłon mu oddała,
Jak Boga swojego witała.

5. O święta Bogarodzico!
O przenajczystsza dziewico!
Tyś różdżka z Jessego,
Dałaś kwiat zapachu wdzięcznego.

6. Nie zmazanaś grzechu plamą,
Stałaś się niebieską bramą,
Przez którą Bóg wchodzi,
Gdy się nam na ten świat dziś rodzi.

7. Krzak Mojżeszów wśród płomienia,
Wolnym będąc od spalenia,
Twego był obrazem
Panieństwa z macierzyństwem razem.

8. Ciebie Bóg obrał świątynią,
Przymierza nowego skrzynią:
Gdy żywot twój czysty,
Zamieszkał Pan nieba wieczysty.

9. Pozwól o Panno prosimy,
Niech prośby nasze złożymy:
Bo twoja przyczyna,
Jest mocy przeważnej u Syna.

10. Spraw to niech Syn twój jedyny,
Odpuściwszy nasze winy,
Gdy na świat przychodzi,
Przez łaskę w sercach się narodzi.

11. Niechaj wzbudzi w nas ochotę,
Abyśmy szli z cnoty w cnotę:
Niech wolą zapali,
Byśmy go statecznie kochali.

12. Niech i w doczesnym pobycie,
Opatruje nasze życie:
Strzeże od przygody,
Uprząta w służbie swej przeszkody.


 ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

siedlecki

Ks. Jan Siedlecki Śpiewnik kościelny (opracowanie dwugłosowe). 40 wydanie jednego z najpopularniejszych śpiewników pieśni liturgicznych. Śpiewnik zawiera 606 pozycji: pieśni, śpiewów (antyfon, zawołań) zarówno tradycyjnych, zaczerpniętych ze skarbca religijnych śpiewów poprzednich wieków, jak i nowych. WYDANIE poprawione - 2015 r.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

exsultateOpracowanie dwugłosowe w śpiewniku Exsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

palka adwentP. Pałka Pieśni adwentowe, kolędy i pastorałki. Śpiewnik ten to starannie dobrany zbiór 22 utworów muzycznych opracowanych na czterogłosowy chór mieszany a cappella przez Piotra Pałkę. Z myślą o możliwości akompaniamentu w opracowaniu zamieszczono linię wyciągu fortepianowego poszczególnych utworów, zaś głosy chóralne zostały poprowadzone na osobnych pięcioliniach, co czyni całość czytelną i przejrzystą.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »

 KOLĘDY CHÓRALNE DAWNE I NOWE 4 - JAN WĘCOWSKI. Kolejny, już 4 zeszyt zawiera 20 kolęd. Na końcu zeszytu zawarty jest krótki komentarz do każdego z zamieszczonych utworów.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »