Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Miałem Pana zawsze przed oczami

MIAŁEM PANA ZAWSZE PRZED OCZAMI

e C D
1. Miałem Pana zawsze przed oczami,
e
zawsze miałem Pana,
e C D
gdyż stoi po mojej prawicy,
e
abym się nie zachwiał.
e D G a7 H
Dlatego cieszy się me serce i raduje język,
e D G a7
także ciało moje spoczywa w nadziei,
H7
spoczywa w nadziei.

2. Że nie zostawisz duszy mej w otchłani,
nie zostawisz;
ani nie dasz świętemu Twemu
ulec skażeniu.
Dajesz mi poznać wszystkie drogi życia,
dajesz mi poznać,
i napełniasz mnie radością Swoją
przed obliczem Twoim.
(sł. Ps 16, Dz 2, 25-28; muz. autor nieznany)