Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Mój Mistrzu

MÓJ MISTRZU nuty
e a

1. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg,
H7 e
A idąc uczył kochać i przebaczać.
e a
On z celnikami jadł, On nie znał kto to wróg,
H7
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.
e a e H7
Ref. Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty,
e
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak Ty.
e a
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona, tak jak Ty,
e H7 e
Mój Mistrzu poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.
2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy
Bo wiedział co to kochać i przebaczać.
I późną nocą On do Nikodema rzekł,
Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.
3.Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg,
A On nas uczy kochać i przebaczać
I z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg
Pochylić się nad tymi, którzy płaczą. (s. M. Nazaret)