Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie ma Go tu, wstał

NIE MA GO TU, WSTAŁ

     C         D      e             C            G    D       e       C G D
Ref. Prawdziwie nie ma Go tu, wstał jak powiedział - alleluja,
C        D         e                   C    G   D         e
Przez krzyż i grób do życia gnał, by nam je dać. / 2x
e D G C
1. Uznajcie, bracia, przeto, że On, Pan
e D G C
On, jedyny Bóg
e D
W Nim miłość przenajświętsza
G C e D
Ta, co z trzech największa, nic w niej lęku. Cóż?!?
G C e D
Bez lęku więc wyznajmy wraz.

2. Czemu szukacie wśród umarłych Go
Czyż nie mówił wam?
Że musi być wydany i ukrzyżowany Syn Człowieczy, by
Trzeciego dnia do życia wstać.

3. Krew Jego z grzechów nas oczyszcza wciąż
Któż potępi nas?
W ogromie swej litości przywiódł ku sprawiedliwości - Jezus, tych
Co wierzą, że On za nich zmarł
fis                  E                   A      D  fis          E      A   D
4. Przyjmijcie darmo łaskę, którą Pan z wiary daje wam.
fis                   E
W Chrystusie wam wybaczył 
A                          D                fis      E
Zbawić was przez Niego raczył Ojciec Bóg,
A                  D          fis       E
Więc wśród narodów mówice tak:

     D         E      fis             D            A    E       fis       D A E
Ref. Prawdziwie nie ma Go tu, wstał jak powiedział - alleluja,
D        E         fis                D    A   E         fis
Przez krzyż i grób do życia gnał, by nam je dać. / 2x

(Jakub Blycharz)

NUTY »

PIOSENKA Z PŁYTY:

niemaGoCD

WIĘCEJ »