Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Niegodny

NIEGODNY
d B

Ref. Niegodny jestem, Panie, przyjąć Cię do swej duszy,
g A7
Lecz niech to wyznanie, niech Cię żal mój wzruszy.
d B
Pociesz mnie przebaczeniem, daruj mi winy, zbrodnie,
g B
Uświęć swym wejrzeniem, bym Cię przyjął godnie.
d
1. Dzieci, niegodne tak wielkiej ofiary,
B g A7
Z Twego stołu dary biorą.
d
Ręce do Boga wyciągam po dary
B g A7
I z ufnością, i z pokorą.
Panem i Królem Tyś naszym na wieki,
Przecież sami pobłądzimy.
Jednak spod Twojej nie wyjdziem opieki,
Gdy Cię pośród nas czujemy.
2. M,y za przykładem Chrystusa, idziemy
I w nieszczęściu, i w niedoli.
On nam pokazał i wzory, i szlaki,
Jak żyć według Ojca woli.
Boży Baranku, coś zgładził grzech świata,
Daj, by lud Twój żył bezpieczny.
Utwierdź w nas wiarę i miłość do brata,
Daj nam pokój, pokój wieczny.