Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie ścigaj się z miłością

NIE ŚCIGAJ SIĘ Z MIŁOŚCIĄ
G a D7 G

Nie ścigaj się z miłością – zaufaj jej,
e C a D
Niech będzie twoim gościem, ty posuń się,
h e a D7 G e
A ona, gdy urośnie – usunie lęk.
F d A D4 D7
Do siostry świętości zaprosi Cię.
G D a e d E
Nie lękajcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się.
a D G
Bóg jest miłością, Bóg jest miłością. (Cezary Paciorek)