Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nad Jordanem

NAD JORDANEM
a E

1. Nad Jordanem, w cieniu rozłożystych drzew,
a E
Tam, gdzie rzeka wolno toczy wody swe,
F G a
Prorok dzieje przepowiadał,
F G a
Lud wybrany Boży jest. /2x
a e
Ref. Święty, nadchodzi święty,
F G a
Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie.
a e
Święty, nadchodzi Święty,
F G a
Pokutę czyńcie, na twarze padajcie. /2x
2. Gdy nad młodym cieślą uniósł swoją dłoń,
Pan Zastępów głosem swym przemówił doń,
Poznał prorok, że dziś właśnie życie jego spełnia się.
3. Ja chrzczę wodą, bo tak mi nakazał Pan,
Ale po mnie przyjdzie do was Mesjasz Pan,
On chrzcić będzie Duchem Świętym
Tych, którzy poznają Go.